پارچه های پنبه ای مناسب فصل تابستان

پارچه های پنبه ای مناسب فصل تابستان

پارچه های پنبه ای مناسب فصل تابستان

ما باید در تابستان لباس های نخی یا پنبه ای بپوشیم، زیرا در تابستان ها معمولاً خیلی عرق می کنیم. این به این دلیل اتفاق می افتد که بدن ما سعی می کند دمای بدن را در حالت عادی نگه دارد و برای اینکه این اتفاق بیفتد، آب بدن را از طریق پوست خارج می کند که به آن عرق می گویند. پارچه نخی ویژگی خاصی دارد که جاذب خوب آب به جذب عرق و قرار دادن آن در جو برای تبخیر آسان کمک می کند.

ادامه مطلب