آموزش دوخت لباس بچه‌گانه

آموزش دوخت لباس بچه‌گانه

آموزش دوخت لباس بچه‌گانه

در مقالهٔ «خیاطی را از کجا شروع کنیم؟» به این موضوع پرداختیم که بهتر است گام اول را با دو حرفهٔ نازک ‌دوز و مانتو دوز آغاز کنیم.

بعد از این دو دوره، دورهٔ آموزش دوخت لباس بچه‌ گانه و دخترانه پیشنهاد می‌گردد.

ادامه مطلب