معرفی ورزش های آبی دنیا

معرفی ورزش های آبی دنیا

معرفی ورزش های آبی دنیا

امروزه ورزش های آبی زیادی وجود دارد مانند اسکی روی آب، موج سواری، شنا و غیره. برخی از افراد سطوح  آرام آب را دوست دارند، در حالی که برخی امواج عظیم و جریان های خروشان را ترجیح می دهد. بنابراین، نماتن، بهترین فروشگاه اینترنتی لباس شنا در این مقاله شما را با جزئیات بیش تری در مورد محبوب ترین ورزش های آبی آشنا می کند.

ادامه مطلب

تاریخچه شنا

تاریخچه شنا

به عنوان یک ورزش شنا از عصر حجر توسط مردم مورد استفاده قرار می گرفته است. قدیمی ترین سبک سینه بند است .  در آن روزها ، البته این یک ورزش نبود. مردم برای جستجوی غذا و سرپناه مجبور به عبور از رودخانه ها یا موانع آبی بودند ، بنابراین شنا یک مهارت ضروری برای بقا بود. شنا برای اولین بار در دهه 1830 در بریتانیا به یک ورزش رقابتی تبدیل شد. پوشاک ورزشی نماتن بهترین تولیدی لگ زنانه که به فروش لگ ورزشی زنانه می پردازد شما را بیش تر با شنا آشنا می کند.

ادامه مطلب